×

ขั้นตอนการขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ

1. ผู้ประกอบการทำการลงทะเบียนใช้งานระบบโดยคลิก ลงทะเบียนใช้งานระบบ

2. กรอกข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วนและกำหนดรหัสผู้ใช้งาน,รหัสผ่านและทำการบันทึก

3. ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คลิก เข้าสู่ระบบ

4. เลือกเมนู ยื่นคำร้องขอสติ๊กเกอร์ ระบุจำนวนรถที่ต้องการขอสติ๊กเกอร์ และด่านที่ขึ้นเป็นประจำและทำการบันทึกข้อมูล

5. กรอกข้อมูลรถให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ขอสติ๊กเกอร์และทำการบันทึกข้อมูล

6. ผู้ประกอบการจะต้องพิมพ์คำร้องขอสติ๊กเกอร์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแจ้งการเดินรถเพื่อขนส่งวัตถุอันตรายในทางพิเศษ และ สำเนาทะเบียนรถ เพื่อส่งเอกสารถึง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หลังจากกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว และทำการถ่ายสำเนาไว้ด้วย

7. เมื่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับเอกสาร(ทางไปรษณีย์) เจ้าหน้าที่จะทำการออกเลขรับและกำหนดวันที่นัดรับสติ๊กเกอร์

8. ผู้ประกอบการสามารถติดตามคำร้องขอสติ๊กเกอร์ได้โดยเลือกเมนู ติดตามคำร้องขอสติ๊กเกอร์ หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว 10 วันทำการ เพื่อดูเลขรับ,วันที่นัดรับสติ๊กเกอร์ และตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบ ในวันที่มารับสติ๊กเกอร์ (ถ้าไม่เกิน 20 คัน สามารถเข้ามารับได้เลย)

9. ในวันมารับสติ๊กเกอร์จะต้องนำสำเนาเอกสารที่ส่งไปให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาด้วยและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับสติ๊กเกอร์ พร้อมแจ้งเลขรับของท่านกับเจ้าหน้าที่ ที่อาคารกู้ภัยและจัดการจราจร ( ตรงข้าม สน.ทางด่วน 2 ก่อนทางเข้าด่านอโศก 1 )

10. ในวันมารับสติ๊กเกอร์หากนำเอกสารมายื่นไม่ครบจะไม่ทำการออกสติ๊กเกอร์ให้

11. หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 0 2247 6816 และ 0 2558 9800 ต่อ 26733 (คุณวรพรต)

12. กำหนดการรับสติ๊กเกอร์ วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. (พักเที่ยง 12:00 - 13:00 น.)

13. ให้ผู้ประกอบการที่จะเข้ามารับสติ๊กเกอร์ กรุณาตรวจสอบกำหนดวันรับสติ๊กเกอร์ในระบบ ก่อนที่จะเข้ามารับสติ๊กเกอร์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:ผู้ประกอบการ ที่มีใบอนุญาตทะเบียนแท็งก์ ต้องแนบสำเนาใบทะเบียนแท็งก์ มากับเอกสารแจ้งขอการเดินรถเพื่อขนส่งวัตถุอันตรายด้วย มิฉะนั้น การทางฯ จะไม่ออกใบอนุญาตให้

Sticker Management Systemวิธีการลงทะเบียนใช้งานระบบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแจ้งการเดินรถเพื่อขนส่งวัตถุอันตรายในทางพิเศษ