ขั้นตอนการขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ
1. ผู้ประกอบการทำการลงทะเบียนใช้งานระบบโดยคลิก ลงทะเบียนใช้งานระบบ
2. กรอกข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วนและกำหนดรหัสผู้ใช้งาน,รหัสผ่านและทำการบันทึก
3. ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คลิก
4. เลือกเมนู ยื่นคำร้องขอสติ๊กเกอร์ ระบุจำนวนรถที่ต้องการขอสติ๊กเกอร์ และด่านที่ขึ้นเป็นประจำและทำการบันทึกข้อมูล
5. กรอกข้อมูลรถให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ขอสติ๊กเกอร์และทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ประกอบการจะต้องพิมพ์คำร้องขอสติ๊กเกอร์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแจ้งการเดินรถเพื่อขนส่งวัตถุอันตรายในทางพิเศษและส่งเอกสารถึง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หลังจากกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว และทำการถ่ายสำเนาไว้ด้วย
7. เมื่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับเอกสาร(ทางไปรษณีย์) เจ้าหน้าที่จะทำการออกเลขรับและกำหนดวันที่นัดรับสติ๊กเกอร์
8. ผู้ประกอบการสามารถติดตามคำร้องขอสติ๊กเกอร์ได้โดยเลือกเมนู ติดตามคำร้องขอสติ๊กเกอร์ หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว 10 วันทำการ เพื่อดูเลขรับ,วันที่นัดรับสติ๊กเกอร์ และตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบ ในวันที่มารับสติ๊กเกอร์
9. ในวันมารับสติ๊กเกอร์จะต้องนำสำเนาเอกสารที่ส่งไปให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาด้วยและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับสติ๊กเกอร์ พร้อมแจ้งเลขรับของท่านกับเจ้าหน้าที่ ที่อาคารกู้ภัยและจัดการจราจร (เข้าซอย สน.ทางด่วน 2) ที่อยู่ 238/7 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
10. ในวันมารับสติ๊กเกอร์หากนำเอกสารมายื่นไม่ครบจะไม่ทำการออกสติ๊กเกอร์ให้
11. หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 0 2247 6816 และ 0 2558 9800 ต่อ 3184 (คุณวรพรต)
หมายเหตุ ผู้ประกอบการ ที่มีใบอนุญาตทะเบียนแท็งก์ ต้องแนบสำเนาใบทะเบียนแท็งก์ มากับเอกสารแจ้งขอการเดินรถเพื่อขนส่งวัตถุอันตรายด้วย มิฉะนั้น การทางฯ จะไม่ออกใบอนุญาตให้