ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
1. ผู้ต้องการยื่นคำร้องขอเช่าพื้นที่ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบโดยคลิก ลงทะเบียนใช้งานระบบ
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ยื่นให้ครบถ้วนและกำหนดรหัสผู้ใช้งาน,รหัสผ่านและทำการบันทึก
3. ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คลิก
4. เลือกเมนู ยื่นคำร้อง เลือกประเภทคำขอว่าเป็นการเช่าพื้นที่ หรือ ติดตั้งป้าย
5. กรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและทำการบันทึกข้อมูล
6. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องพิมพ์คำร้องขอเช่าพื้นที่ เพื่อนำมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับเอกสารหลักฐานอื่นๆ ในวันที่เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ แจ้งให้มาติดต่อ
7. ผู้ยื่นคำร้องสามารถติดตามคำร้องขอเช่าพื้นที่ได้โดยเลือกเมนู ติดตามคำร้องหลังจากกรอกข้อมูลแล้ว 3 วันทำการ เพื่อดูกำหนดวันที่ ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องมาติดต่อการทางพิเศษฯ
8. ในวันมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ จะต้องนำรายงานคำร้องตามที่ยื่นไว้ พร้อมกับหลักฐานอื่นๆตามที่กำหนดไว้ มาติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งรหัสผู้ยื่นคำร้องและหมายเเลขทคำร้องที่ได้รับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป
9. หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
ในเขตทางพิเศษศรีรัช และอุดรรัถยา
  -   เช่าที่ดิน ติดต่อ จพ.1 โทร. 02 6415 355-9 ต่อ 3001, 3126 หรือ 02 248 6480
  -   เช่าป้าย   ติดต่อ วพ.1 โทร. 02 6415 355-9 ต่อ 3013, 3014 หรือ 02 245 4054
ระบบทางด่วนเฉลิมมหานคร, ฉลองรัช, บูรพาวิถี, บางนา - อาจณรงค์, รามอินทรา - วงแหวนรอบนอก และ บางพลี - สุขสวัสดิ์
  -   เช่าที่ดิน ติดต่อ จพ.2 โทร. 02 6415 355-9 ต่อ 3213, 3431 หรือ 02 248 6492
  -   เช่าป้าย   ติดต่อ วพ.2 โทร. 02 6415 355-9 ต่อ 3109, 3110 หรือ 02 248 6491